Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch – Dethithu.online xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch

Hướng dẫn giải bài tập lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Phân hạch là sự phá vỡ của một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân trung bình, kèm theo một vài nơtron phát ra.
 2. Phản ứng phân hạch là phản ứng tỏa năng lượng, năng lượng đó gọi là năng lượng phân hạch.
 3. Phân hạch của 235U dưới tác dụng của một nơtron tỏa ra năng lượng vào cỡ 200MeV và được duy trì theo quá trình dây chuyền (trong điều kiện khối lượng 235U đủ lớn). Các sảm phẩm phân hạch là những hạt nhân chứa nhiều nơtron và phóng xạβ–.
 4. Phản ứng phân hạch dây chuyền có điều khiển được tạo ra trong lò phản ứng hạt nhân.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

 1. So sánh quá trình phóng xạ α và quá trình phân hạch.

Trả lời:

Phóng xạ α Phân hạch
–         Tự hủy thành hạt nhân mới cùng với các hạt α (và có thể thêm ɣ ).

–         Tỏa năng lượng

–         Vỡ thành hai mảnh, kèm theo sự phát ra một và nơtron.

–         Tỏa năng lượng

 1. Căn cứ vào độ lớn của  chứng tỏ rằng, quá trình phân hạch thường chỉ xảy ra đối với các hạt nhân có số nuclôn lớn hơn hay bằng 200.

Trả lời:

Vì đối với phản ứng phân hạch thì  sau (các hạt có số A vào cỡ 100) sẽ lớn hơn  trước (các hạt có số A lớn hơn 200).

 1. Chọn câu đúng.

Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là

 1. động năng của các nơtron phát ra.
 2. động năng các mảnh.
 3. năng lượng tỏa ra do phóng xạ cảu các mảnh.
 4. năng lượng prôtôn  của tia ɣ.

Trả lời:

 1. Phần lớn năng lượng giải phóng trong phân hạch là động năng các mảnh (xem mục B.2).

4.. Hoàn chỉnh các phản ứng:

+  →  +  + x

+  →  +  + x

Trả lời:

+  →  +  + 2

+  →  +  + 3

 1. Xét phản ứng phân hạch:

+  →  +  + 3 + ɣ

Tính năng lượng toả ra khi phân hạch một hạt nhân 235U

Cho biết 235U = 234,99332 u

139I = 138,89700 u

94Y = 93,89014 u

Trả lời:

+  →  +  + 3 + ɣ

1,00866 u + 234,99332u – 138,897u – 93,89014u – 3.1,00866u = 0,18886u

Suy ra                  0,18886.931,5 = 175,92309 MeV

 1. Tính năng lượng tỏa ra khi phân hạch 1kg 235U.

Cho rằng mỗi phân hạch tỏa ra năng lượng 200MeV.

Trả lời:

Số hạt nhân  trong 1kg  là:

=   = 2,5617.1024.

Năng lượng tỏa ra bởi phân hạch 1kg  bằng :

175,92309.2,5617.1024 MeV = 450,628.1024 MeV = 450,628.1024.1,6.10-13 J = 7,21.1013  J.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch