Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch – Dethithu.online xin giới thiệu tới các em học sinh cùng quý phụ huynh Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch để tham khảo chuẩn bị tốt cho bài giảng học kì mới sắp tới đây của mình. Mời các em tham khảo.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

Hướng dẫn giải bài tập lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch

KIẾN THỨC CƠ BẢN

 1. Phản ứng nhiệt hạch là quá trình trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.
 2. Năng lượng tỏa ra bởi các phản ứng nhiệt hạch gọi là năng lượng nhiệt hạch. Năng lượng nhiệt hạch lớn hơn nhiều năng lượng phân hạch.

Người ta chủ yếu quan tâm đến các phản ứng nhiệt hạch tạo nên heli

+  →

+  →

+  →  +

 1. Điều kiện để thực hiện phản ứng nhiệt hạch :

–  Nhiệt độ cao (50 triệu đến 100 triệu độ).

–  Mật độ hạt nhân trong plasma phải đủ lớn.

–  Thời gian duy trì trạng thái plasma ở nhiệt độ cao phải đủ lớn.

 1. Năng lượng nhiệt hạch là nguồn gốc năng lượng của hầu hết vì sao.
 2. Năng lượng nhiệt hạch trên Trái Đất, với những ưu viết không gây ô nhiễm (sạch) và nguyên liệu dồi dào, sẽ là nguồn năng lương của thế kỉ XXI.

TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

 1. Hãy nêu lên các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch có thể xảy ra.

Trả lời:

Nhiệt độ của hỗn hợp phải cỡ 100 triệu độ ; mật độ hạt trong khối plasma phải đủ lớn ; thời gian duy trì trạng thái plasma phải đủ dài.

 1. So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm:
 2. a) nhiên liệu phản ứng;
 3. b) điều kiện thực hiện;
 4. c) năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu;
 5. d) ô nhiễm môi trường.

Trả lời:

 1. a) Nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch dồi dào hơn.
 2. b) Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch khó khăn hơn.
 3. c) Với cùng một khối nhiên liệu thì năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn nhiều so với phản ứng phân hạch.
 4. Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chi trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.
 5. + ? →
 6. →  + ?
 7. + ? →
 8. + ? →
 9. →  + ?
 10. +  →  + ?

Trả lời:

 1. + →
 2. →  +
 3. + →
 4. + →
 5. →  +
 6. +  →  +
 7. Xét phản ứng.

+  →  +

 1. a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)
 2. b) Tính khối lượng đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt 1kg than.

Giải bài tập môn Vật Lý lớp 12 Bài 39: Phản ứng nhiệt hạch